Organisatie

Onze vereniging kan bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij verzetten enorm veel werk, dat nodig is om onze vereniging draaiende te houden. Ook onze overkoepelende organisaties (provinciaal en landelijk), van welke wij financieel onafhankelijk zijn, maken het functioneren van onze vereniging mede mogelijk.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Léon Jansen
voorzitter
046 - 400 9449
Jacques Meeuvis
penningmeester
046 - 451 6614
José Brouwers
notuliste
046 - 451 0036
Jan van Leipsig
algemeen bestuurslid
046 - 420 0489
Bert Palmen
algemeen bestuurslid
046 - 451 9585
Ton Vervaart
algemeen bestuurslid
046 - 423 4304
Eric Budé
algemeen bestuurslid
06 - 5112 5676
Peter Toussaint
algemeen bestuurslid
06 - 1220 3496
Show More
Ledenadministratie:
Jan Palmen en Marja Budé, bereikbaar per e-mail: leden@kbosittardstad.nl
Redactiecommissie Sooskrant:
Han Kruize                                 Tel: 046 - 458 9026
Jan Biemans                              Tel: 046 - 481 0475
Onze vereniging is opgericht op 6 mei 1964 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 140 630 38.
Bankrekningnummer: NL 37 RABO 0147 6426 04
Ton Vervaart

algemeen bestuurslid 046 - 423 4304