Organisatie

Onze vereniging kan bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij verzetten enorm veel werk, dat nodig is om onze vereniging draaiende te houden. Ook onze overkoepelende organisaties (provinciaal en landelijk), van welke wij financieel onafhankelijk zijn, maken het functioneren van onze vereniging mede mogelijk.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Léon Jansen
Léon Jansen

voorzitter 046 - 400 9449

Jacques Meeuvis
Jacques Meeuvis

penningmeester 046 - 451 6614

José Brouwers
José Brouwers

notuliste 046 - 451 0036

Jan van Leipsig
Jan van Leipsig

algemeen bestuurslid 046 - 420 0489

Bert Palmen
Bert Palmen

algemeen bestuurslid 046 - 451 9585

Ton Vervaart
Ton Vervaart

algemeen bestuurslid 046 - 423 4304

Eric Budé
Eric Budé

algemeen bestuurslid 06 - 5112 5676

Peter Toussaint
Peter Toussaint

algemeen bestuurslid 06 - 1220 3496

Ledenadministratie:
Jan Palmen en Marja Budé, bereikbaar per e-mail: leden@kbosittardstad.nl

Redactiecommissie Sooskrant:
Jan Biemans                              Tel: 046 - 481 0475
Gerda Deserno                          Tel: 046 - 458 2701 
Han Kruize                                 Tel: 046 - 458 9026

Onze vereniging is opgericht op 6 mei 1964 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 140 630 38.

Bankrekningnummer: NL 37 RABO 0147 6426 04