Activiteiten | TABLETCOACHING

"Alle Senioren aan de Tablet"
Dat is het devies van de KBO
Iedere donderdagmiddag in de oneven weken van 14.00 u. - 15.00 u. willen de 3 tabletcoaches u begeleiden bij het gebruik van de tablet (iPad, Samsung of andere).
Gezien het aantal deelnemers hebben we begin juni 2018 besloten om de ondersteuning op donderdagmorgen te laten vervallen.
Soms behandelen we een onderwerp met behulp van de beamer, soms begeleiden we de deelnemers meer individueel.
We proberen zoveel mogelijk op uw vragen in te gaan.
Plaats: Seniorensociëteit, zaal 9.
Kosten: Geen.
Belangstelling? Neem contact op met een van de tabletcoaches:
Han Kruize (coördinator)
     tel. 046 458 9026
     email: hankruize@home.nl
Hans van Thoor           
     tel. 046 451 1090
     email: krakowe@hotmail.com
Math Mertens               
     tel. 046 451 7889
     email: math.mertens1@gmail.com