Activiteiten | TABLETCOACHING

"Alle Senioren aan de Tablet"
Dat is het devies van de KBO
​De geboden ondersteuning is afhankelijk van de te bespreken onderwerpen klassikaal, maar veelal ook individueel. Voor klassikaal te bespreken onderwerpen wordt veelal gebruik gemaakt van een beamer zodat alle deelnemers gezamenlijk kunnen kijken naar een en het zelfde scherm. We proberen zoveel mogelijk op uw vragen in te gaan.
Omdat tabletcoaching een activiteit is die ook vraagt om een intensieve één op één ondersteuning, is als gevolg van de coronapandemie helaas besloten deze activiteit tijdelijk en tot nader bericht stil te leggen. Zodra wij, voor wat betreft corona, in veiliger vaarwater zijn gekomen zal de activiteit opnieuw worden opgestart.
 
U kunt zich al wel aanmelden, zodat wij u op de hoogte kunnen brengen zodra deze activiteit weer zal worden gestart.
Plaats:           Sociëteitsgebouw KBO Sittard Stad
Kosten:          Geen.
​Aanmelding:  Bij voorkeur per email: leden&kbosittardstad.nl
Coördinator:  Han Kruize
                      [Tel: 06 - 1075 0410; email: hankruize@home.nl]