Vrijwilligers

Onze vereniging kan bestaan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij verzetten enorm veel werk, dat nodig is om onze vereniging draaiende te houden.
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Zij dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en steden. Als mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de samenleving, ontstaat sociale innovatie en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou Nederland behoorlijk ontwricht raken.
 
 
KBO Sittard Stad is een actieve seniorenvereniging en is dringend op zoek naar vrijwilligers voor verschillende taken binnen de organisatie. Als seniorenvereniging hanteren wij een minimale leeftijd van 50+. Wij zijn op zoek naar:
V r i j w i l l i g e r s
Wij organiseren activiteiten en ondersteunen, daar waar nodig, de leden van onze vereniging. Op tijden dat ruimten binnen het verenigingsgebouw beschikbaar zijn, verhuren wij deze ruimten aan medegebruikers. Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het laten draaien van alle activiteiten alsmede het beheer van medegebruik, worden uitgevoerd door vrijwilligers.
Momenteel zijn wij gehuisvest aan de Pres. Kennedysingel 16 te Sittard (Oude Politiebureau) en in de loop van eerste helft 2023 gaan wij verhuizen naar de Odasingel 90 (direct naast Poppodium Volt). De verhuizing en de dientengevolge door te voeren wijzigingen in de organisatie, vragen om een versterking van ons team van vrijwilligers. Vrijwilligers voor allerlei functies. Denk hierbij aan o.a.:
  • Administratieve ondersteuning
  • Beheer medegebruikers
  • Bestuursleden
  • Horecamedewerkers
  • Klussers
  • Mediagroep (website / verenigingsblad / Narrowcasting etc.)
  • Schoonmaak
 
Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan de vereniging,  dan nodigen wij u uit om u per e-mail aan te melden. Vertel in het kort iets over uzelf, deel uw ambities en stuur uw bericht naar: info@kbosittardstad.nl. Indien u liever eerst telefonisch contact heeft dan kunt u contact opnemen met de heer Léon Jansen (voorzitter KBO Sittard Stad), bereikbaar op 06 – 2789 2861.