top of page

Belangenbehartiging

RABOBANK CLUBSUPPORT.png
Evenals in de afgelopen jaren neemt KBO Sittard Stad ook dit jaar weer deel aan Rabo ClubSupport (voorheen Rabo Clubkascampagne). Hierdoor maken wij kans op een mooi geldbedrag voor onze vereniging.
Als coöperatieve bank wil Rabo met deze actie een deel van de winst doneren aan het lokale verenigingsleven. Rabobank Zuid-Limburg West stelt hiervoor dit jaar in totaal € 200.000,00 beschikbaar. Basisgedachte hierbij is dat leden inspraak krijgen in de verdeling van dit bedrag.
 
Hoe vindt deze verdeling plaats?
Het bedrag dat aan KBO Sittard Stad wordt uitgekeerd is afhankelijk van het aantal stemmen dat op ons wordt uitgebracht. Aan het deelnemen aan deze stemming zijn de navolgende voorwaarden verbonden:
  • Deelnemers moeten bankieren bij de Rabobank (moeten dus in het bezit zijn van een rekening bij deze bank).
  • Daarnaast moet u per 1 september 2019 tevens lid zijn van de bank.
 
Bent u nog geen lid van de bank adviseren wij u dit lidmaatschap aan te vragen. Alhoewel dit voor dit jaar niet meer van belang is bent u dan voor de komende jaren wel verzekerd van deelname. Een aanvraagformulier vindt u op www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/.
Voor het geval u niet over internet beschikt, helpen wij u graag. U hoeft ons maar een seintje te geven.
 
Elk lid mag 5 stemmen uitbrengen, waarvan er maximaal 2 op dezelfde vereniging of stichting mogen worden uitgebracht. Hiertoe ontvangt elk lid van de Rabobank op 27 september a.s. een stemcode. Het stemmen kan alleen online. Indien u geen e-mailadres heeft, ontvangt u deze code per post. U kunt dan met behulp van vrienden of familie uw stem uitbrengen. U mag de stemkaart ook inleveren in de bestuurskamer, zodat wij dit voor u kunnen verzorgen. De stemperiode loopt van 27 september t/m 11 oktober 2019.
 
Verleden jaar heeft deze campagne voor KBO Sittard Stad bijna € 350,00 opgebracht. Laat het voor ons een uitdaging zijn om dit bedrag dit jaar te overschrijden!
Daarom de oproep:
Doe mee en breng 2 stemmen uit op KBO Sittard Stad!
 
Zoals gezegd mag u daarnaast eventueel nog 3 stemmen uitbrengen op andere verenigingen of stichtingen. Een overzicht van alle deelnemende instellingen vindt u op www.rabo-clubsupport.nl/zuid-limburg-west/deelnemers.
Onze vereniging staat hier vermeld als KBO Sittard Stad.
 
Voor het uitbrengen van uw stemmen willen wij u alvast hartelijk dank zeggen.
Jacques Meeuvis, penningmeester.

Rabobank Clubsupport 2019

bottom of page