top of page

Belangenbehartiging

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook SV Sittard Stad verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door SV Sittard Stad. SV SIttard Stad heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
Persoonsgegevens in de ledenadministratie

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze ledenadministratie geen sprake van.

Privacystatement

De manier waarop SV Sittard Stad omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in het privacystatement van SV Sittard Stad.

Gebruik Foto's
In verband met de wet op de privacy is besloten geen foto's te plaatsen op de website waar leden van onze vereniging herkenbaar op zijn afgebeeld. Uitzondering hierop is het volgende:
  • Foto's waarop personen herkenbaar op zijn afgebeeld en de afgebeelde personen hebben ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven.
  • Foto's die geplaatst zijn binnen het besloten deel van onze website. Deze foto's zijn dus uitsluitend zichtbaar voor de bij ons aangemelde leden.
bottom of page