Covid-19 voorwaarden

Covid-19-voorwaarden voor deelname aan de activiteiten van KBO Sittard Stad

 

Algemene voorwaarden:

 • Blijf thuis bij een van de volgende symptomen (ook bij milde klachten):

  • neusverkoudheid,

  • hoesten,

  • keelpijn,

  • benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden Celsius)

en dit tot volledig herstel en 24 uur klachtenvrij.

 • Blijf ook thuis als deze symptomen zich voordoen bij iemand van uw huishouden.

 • Blijf tenminste veertien dagen thuis na het laatste contact met iemand van uw huishouden, die positief getest is op COVID-19

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Ga weg als u geen 1,5 meter afstand van anderen kunt houden.

 • Schud geen handen.

 • Was handen vaak met water en zeep.

 • Hoest en nies in de binnenkant van elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes om neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

Specifieke verplichtingen:

 • U dient de aanwijzingen van coördinatoren, receptiemedewerkers en gastvrouwen te alle tijden op te volgen.

 • Bij het betreden van het gebouw dienen handen te worden ontsmet. Hiervoor zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig.

 • De hoofdingang (aan de voorzijde) is de enige in- en uitgang van het gebouw. De achterzijde blijft dus gesloten en dient uitsluitend als nooduitgang.

 • Alle informatie met betrekking tot het Coronavirus in of aan het gebouw (bv. via affiches of flyers) dient strikt nageleefd te worden.

 • De in het gebouw aangebrachte bewegwijzering moet strikt opgevolgd worden.

 • Dringend wordt gevraagd om rechts te houden.

 • In het gebouw mogen maximaal 100 personen aanwezig te zijn.

 • De toiletten, direct naast de bestuurskamer, zijn alleen in gebruik als herentoiletten. Deze toiletten mogen door de heren alleen zittend gebruikt worden. Van de urinoirs kan geen gebruik worden gemaakt. Het toilet naast het invalidentoilet  is uitsluitend bestemd als damestoilet.