Covid-19

afbeelding-wassen-afstand-testen.png
Coronamaatregelen in soosgebouw van  KBO Sittard Stad, Pres. Kennedysingel 16, Sittard.
ingaande 26 juni 2021.
 
Zoals bekend is het aantal coronabesmettingen snel gedaald en zijn steeds meer mensen gevaccineerd. Op basis hiervan heeft de regering besloten dat per 26 juni 2021 nagenoeg weer alles mogelijk is.
 
Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de basisregels gehandhaafd blijven en dus ook in het soosgebouw van toepassing zijn.
 
 
Deze basisregels zijn:
 
Wassen:
* Was vaak uw handen.
* Hoest en nies in uw elleboog.
 
Afstand:
* Houd 1,5 meter afstand.
* Geef elkaar de ruimte.
 
Klachten:
Blijf thuis en laat u direct testen bij een van de volgende symptomen:
* Neusverkoudheid.
* Hoesten.
* Keelpijn.
* Benauwdheid of koorts.
 
Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.
Uiteraard kan iedereen die dat wil wel een mondkapje dragen.
 
Alle eerdere uitgevaardigde Covid-19 voorwaarden voor het gebouw Pres. Kennedysingel 16 komen hiermee te vervallen.
 
Sittard, 30 juni 2021.
Bestuur KBO Sittard Stad.