Covid-19

Coronamaatregelen KBO Sittard Stad

Datum laatste wijziging is 19 januari 2022.
Afbeelding1.png
Afbeelding2.png
Afbeelding3.png
Afbeelding4.png
Beste leden,
We zijn verheugd om u bij het begin van het nieuwe jaar goed nieuws te melden. De activiteiten in het Soosgebouw mogen weer opgestart worden. De mededelingen in persconferentie van 14 januari 2022 bieden de buurthuizen, waaronder onze vereniging valt, weer de ruimte tot openstelling.
Dit houdt in dat vanaf maandag 24 januari alle activiteiten weer worden opgestart, met dien verstande dat bij het bridgen en andere kaartspellen op die maandag geen begeleiding is. 
We gaan dus weer open, zij het onder de onderstaande, u bekende, voorwaarden:
  • Blijf thuis bij klachten, laat u testen en volg de ontvangen instructie van de GGD op;
  • Houd u aan de 1,5 meter afstand;
  • Schud geen handen;
  • Was vaak en goed uw handen;
  • Hoest en nies in uw elleboog.
 
Wij controleren bij binnenkomst niet op uw QR code. Wel dient u bij binnenkomst van het Soosgebouw een mondkapje te dragen en uw handen te ontsmetten met de lotion die bij de ingang van het gebouw op een tafel staat. Nadat u heeft plaatsgenomen op een stoel mag het mondkapje af. Op het moment dat u op staat, dient u het mondkapje weer te dragen.
De verplichte afstand van 1,5 meter kan gevolgen hebben voor het maximum aantal personen in een ruimte. Wij zullen kijken naar alternatieven om dit, als het zich voordoet, op te lossen.
Ter voorkoming van drukte rond de bar is besloten de bar te sluiten. Uw consumptie wordt geserveerd aan de tafel.
Aangezien wij niet alle leden per e-mail kunnen bereiken, vragen wij u dit bericht zoveel mogelijk te delen met leden in uw directe omgeving.
Tenslotte wensen wij u allen een gezellig en gezond 2022 en hopen van harte dat de heropening van de soos definitief is. De kans hier op is het grootst als wij ons met z’n allen houden aan de voorwaarden, die aan deze opening verbonden zijn.
Met een vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur KBO Sittard Stad
 
Léon Jansen, voorzitter
Jacques Meeuvis, penningmeester
Gerda Deserno, secretaris