Covid-19

Coronamaatregelen KBO Sittard Stad

Datum laatste wijziging is 18 februari2022.
Afbeelding1.png
Afbeelding2.png
Afbeelding3.png
Afbeelding4.png
Beste leden,
 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat tijdens de persconferentie d.d. 15 februari 2022 van minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingaande 25 februari 2022 vergaande versoepelingen van de Coronamaatregelen zijn afgekondigd.

Het doet ons heel veel genoegen dat per die datum alle activiteiten van KBO Sittard Stad zonder beperkende maatregelen kunnen worden uitgevoerd. Er gelden weer normale openingstijden, de 1,5 meter afstandsregel vervalt, de verplichting van een vaste zitplaats vervalt, de verplichting om een mondkapje te dragen vervalt en ook het Coronatoegangsbewijs (3G) is niet meer van toepassing.
  • Wel zijn door de overheid nog de navolgende adviezen uitgebracht, t.w.,:
  • Was vaak je handen
  • Houd afstand
  • Draag een mondkapje waar nodig
  • Zorg voor voldoende frisse lucht
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Blijf thuis bij klachten en doe een test
  • Haal een vaccin of boosterprik
  • Blijf zelftesten gebruiken.

Wij vertrouwen erop dat deze adviezen door jullie worden gerespecteerd.

Tot slot spreken wij de hoop uit dat dit het laatste bericht is dat wij in het kader van COVID 19 met jullie moeten delen.
 
Namens bestuur en werkgroep Covid 19,
Léon Jansen, voorzitter.