Activiteiten | BILJARTEN

Velen van ons hebben in het verleden menig uur met plezier aan de biljarttafel doorgebracht.  Een sport zowel voor getalenteerde als voor de liefhebber. Wat zou het mooi zijn als we de keu en de bal weer kunnen oppakken. Het kan! Aan ons, KBO Sittard Stad, is een goede biljarttafel geschonken door het Buurtcentrum Limbrichterveld. Hij staat alweer enkele maanden in ons gebouw.
Maar nu nog de spelers!!  Enkelen hebben zich al opgegeven, maar we willen groter groeien zodat we een leuke speelmiddag met daarbij een competitie kunnen opzetten.  Deze wordt aangepast op gemiddelde zodat iedereen, ongeacht niveau, een kans maakt. We zijn op zoek naar nieuwe leden!
We zijn momenteel doende de nodige materialen te verzamelen danwel te kopen. U hoeft niet een eigen keu te gebruiken, maar het mag natuurlijk wel! Voorlopig zullen wij starten op dinsdagmiddagen om 14:00 uur.
 
Daarom:
Meldt u aan via info@kbosittardstad.nl of bij de receptie tijdens de soosmiddagen om vanaf januari 2019 uw biljarttalent (weer) op te pakken.  Het wordt bovenal gewoon een gezellige middag per week.
 
Als u bent verhinderd op dinsdagmiddagen, meldt u dan toch aan onder vermelding van welke dagdelen u eventueel wel kunt spelen. Hopelijk tot ziens.
 
 
De Biljartwerkgroep,
Harry Govers en Léon Jansen