top of page

Belangenbehartiging

Voordeel voor onze leden:

 

De KBO is met 190.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij komen op voor de belangen van senioren. Bijvoorbeeld als het gaat om langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koopkracht. Daarnaast bieden we onze leden ontmoeting, ondersteuning en aantrekkelijke voordelen.
De KBO is een vereniging met ruim 500 lokale afdelingen waar leden elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren en lokaal de belangen van senioren behartigen. Het landelijke bureau van de Unie KBO komt in Den Haag op voor de belangen van senioren en zorgt voor de zichtbaarheid en landelijke coördinatie.
De KBO is er vóór senioren, dóór senioren. Duizenden vrijwilligers zetten zich in voor elkaar. Ze worden opgeleid om andere leden te helpen bij het invullen van de belastingaangiften, als ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach. Vrijwilligers bemensen ook de Service- en Juristentelefoon op het landelijke bureau waar ze de meest uiteenlopende vragen van leden beantwoorden.
Leden krijgen tien keer per jaar gratis het magazine Nestor en kunnen profiteren van vele voordelen en diensten van de KBO, zoals kortingen op uitjes, boeken en cd’s, een collectieve zorgverzekering en een energiecollectief. 
Voor informatie over de activiteiten van de provinciale bond, verwijzen wij naar de website van de KBO Limburg. Hier vindt u nadere informatie over bijvoorbeeld Belastingservice, Ouderenadvisering, Servicetelefoon en Rijbewijskeuring.

Onderstaande voordelen willen wij graag nog even uitlichten:

Belastingservice

10 oktober 2017:
Al jarenlang kunnen leden van KBO en PCOB gebruik maken van de belastingservice. Deze service is in het afgelopen jaar met grote veranderingen geconfronteerd, met name omdat de Belastingdienst de belastingservice niet langer financiert. Dat heeft ertoe geleid dat sinds dit jaar aan alle gebruikers een eigen bijdrage wordt gevraagd van € 5,50.
De afgelopen maanden heeft een grondige evaluatie van de belastingservice plaatsgevonden, met input van de vrijwilligers die betrokken zijn bij deze service aan onze leden. Ook vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn gestopt, zijn gevraagd om hun mening te geven. Op grond van deze evaluatie is een voorstel voor de belastingservice voor het komende jaar ontwikkeld. De Ledenraad heeft dit voorstel aanvaard.

Centraal hierin staat dat we als KBO-PCOB veel belang hechten aan de kwaliteit en veiligheid van de belastingservice. Daarom is besloten om voor de aangiftes inkomstenbelasting en de aanvraag van zorg- en huurtoeslag uitsluitend gebruik te maken van het aangifteprogramma Fiscaal Gemak. Het is niet toegestaan om namens KBO-PCOB op andere manieren te werken. In de communicatie over de belastingservice zullen alle leden worden gewaarschuwd om bijvoorbeeld nooit hun DigiD-code aan een vrijwilliger te geven.

Er zullen het komend jaar verschillende dingen wijzigen in de opzet van de belastingservice. In het verleden werd samengewerkt met ANBO; vanaf komend jaar gaat het om een belastingservice van alleen KBO-PCOB. De eigen bijdrage van € 5,50 voor leden blijft gehandhaafd, maar voortaan kunnen ook niet-leden een beroep doen op de belastingservice.

Zij betalen dan € 10,-. Er zal extra aandacht uitgaan naar de scholing van de vrijwilligers. De aansturing van de belastinginvullers zal met name gebeuren door vrijwilligers die op provinciaal niveau de belastingservice coördineren. Zij beoordelen o.a. de inhoudelijke geschiktheid van de belastinginvullers.
Met deze keuzes steunt de Ledenraad de koers om maximaal aandacht te besteden aan de kwaliteit en veiligheid van de belastingservice.

Collectiviteitskorting Ziektekostenverzekering Zilveren Kruis Achmea

De KBO biedt haar leden, in samenwerking met Zilveren Kruis Achmea, een zeer complete en voordelige collectieve zorgverzekering aan. KBO-leden ontvangen een aantrekkelijke korting.
De verzekering is afgestemd op senioren en is exclusief voor KBO-leden.
Hoe stap ik over? 
Overstappen naar een andere zorgverzekeraar kan vanaf het moment dat de nieuwe zorgverzekering voor het volgende kalenderjaar bekend wordt gemaakt. De volgende mogelijkheid is dus vanaf november 2016.
Bestaande verzekerden bij Zilveren Kruis Achmea kunnen tussentijds overstappen naar het Unie KBO-collectief.  De ingangsdatum is dan de eerste van de volgende maand.
Meer informatie? 
Bel of mail met de Unie KBO, telefoon 073-6123475 of uniekbo@uniekbo.nl

Rijbewijskeuring

Voor nadere informatie over rijbewijskeuring verwijzen wij naar onderstaande link:
Please reload

Veel van de ondersteunende activiteiten worden gecoördineerd door de landelijke- en de provinciale KBO-organisatie. Hierna geven wij u toegang tot documenten van de overkoepelende organisatie.
 
 
 

Overige publicaties van KBO-PCOB:

Voorkom het mislopen van toeslagen

16 Aug 2019

​Een publicatie van KBO-PCOB met adviezen over het niet mislopen van toeslagen.

Wijs met medicijnen

31 Oct 2017

​Een publicatie van KBO-PCOB met adviezen over een juist medicijngebruik

1 / 1

Please reload

Rapportage belangenbehartiging van de Unie KBO-PCOB (landelijke organisatie):

 

Met ingang van dit jaar vindt u op website van kbo-pcob.nl een overzicht van haar inspanningen in de belangenbehartiging voor senioren. En we informeren u uiteraard ook over de behaalde resultaten.

Via onderstaande knop komt u bij het overzicht van rapportages. Over 2017 bieden we vier kwartaalrapportages aan. Vanaf januari 2018 rapporteren we per maand.

Via onderstaande knop komt u op de juiste website:

Klik op een van onderstaande thema's voor meer informatie over de belangenbehartiging én projecten van de Unie KBO: 

DIGITAAL

GELD

THUIS

VEILIG

Please reload

bottom of page