top of page

EXTRA Ledenvergadering 14 november 2022

Extra ledenvergadering (maandag 14 november 2022 - 16:15 uur)
 
Beste leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van een Extra Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 14 november 2022, aanvang 16.15 uur.
Deze extra ledenvergadering is noodzakelijk i.v.m. een voorgenomen herziening van de relatie met KBO Limburg, de wijziging van de structuur van KBO Sittard Stad en de dientengevolge noodzakelijke wijziging van de statuten. Een en ander is aangegeven in bijgevoegde Toekomstvisie van KBO Sittard Stad, die op 1 september 2022 is vastgesteld door het bestuur. Ter vergadering zal deze toekomstvisie nader worden toegelicht.
De vergadering wordt gehouden in de grote zaal van het Sociëteitsgebouw, aansluitend aan de Soosmiddag. Deze middag zal de Soosactiviteit eindigen om 15:45 uur, waarna de zaal klaar zal worden gemaakt voor de Extra Ledenvergadering.
A g e n d a
 1. Opening.
 2. Herziening relatie met KBO Limburg
 3. Goedkeuring invoering verschillende vormen van lidmaatschap
 4. Naamswijziging van de vereniging
 5. Wijzigingen statuten.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.
 
De huidige statuten en concept-statuten liggen vanaf 24 oktober 2022 ter inzage bij de receptie en blijven daar ter inzage liggen tot na de vergadering. Beide stukken kunt u vanaf die datum ook inzien in het besloten deel van onze website, onder het tabblad “LEDEN”.
Tijdens de bestuursvergadering van 31 oktober 2022 zijn door het bestuur de definiteve versie van de nieuwe lidmaatschapsvormen en de daarbij behorende tarieven vastgesteld. Deze zullen tijdens de extra ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de vergadering. Deze lidmaatschapsvormen en tarieven zijn in te zien via het besloten deel van de website alsmede in de map die kan worden geraadpleegd tijdens de openingstijden van de receptie.
 
We rekenen op uw aanwezigheid
 
Gerda Deserno (secretaris)
 
Als u nog geen toegang heeft tot het besloten deel van onze website, dan dient u de volgende stappen te doorlopen op www.kbosittardstad.nl
 • Wanneer u klikt op “leden” verschijnt er een menu “inloggen”.
 • Klik vervolgens op “Inschrijven” (in geel weergegeven)
 • Typ uw e-mailadres in dat bij de vereniging bekend is.
 • Kies zelf een wachtwoord en bewaar dit wachtwoord
 • Klik vervolgens op “Inschrijven”
 • Uw aanmelding wordt nu in behandeling genomen,
 • Uw emailadres wordt gecontroleerd met onze ledenadministratie
 • U krijgt verder bericht.
 • Na goedkeuring kunt u inloggen met uw emailadres en wachtwoord.
 
We streven er naar uw aanvraag binnen 48 uur goed te keuren.
Afbeelding1.png
Afbeelding2.png
bottom of page