top of page

administratieve mededelingen

Contributiebetaling 2019
 
Het is weer tijd voor de betaling van uw jaarlijkse contributie. Ook dit jaar vindt er geen verhoging van de contributie plaats. Deze blijft onveranderd op € 29,-- per persoon.
 
Bij de leden die ons een machtiging hebben gegeven voor automatische incasso zal de contributie voor 2019 binnenkort worden afgeschreven.
 
De leden die ons geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven, worden verzocht de contributie van € 29,-- over te maken op onze bankrekening:
 
Rabobank NL 37 RABO 0147  6426 04
 
Wij verzoeken u de contributie vóór 1 maart 2019 over te maken. We hebben dit jaar geen aparte factuur meer bij het magazine gevoegd.
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich met mij in verbinding stellen.
 
Jan Palmen, tel.: 046-4519012
ledenadministrateur
Lege kluis.jpg
Mededeling van de Penningmeester
 
In de afgelopen periode hebben wij eerder uw medewerking gevraagd om uw betalingen aan de vereniging te laten lopen via het systeem van automatische incasso. Velen hebben reeds een machtiging afgegeven.
Nu de bank het nog moeilijker en duurder heeft gemaakt voor ons als vereniging om geld te kunnen storten, vragen wij nogmaals uw medewerking om de contante geldstromen binnen onze verenging te verkleinen. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het mede belangrijk de contante geldstroom te verkleinen of bij voorkeur geheel te doen laten verdwijnen.
Voor zij die nog geen machtiging hebben afgegeven, vragen wij nogmaals uw ondertekende machtigingskaart af te geven bij de receptie. Mocht u niet in het bezit zijn van de ingevulde machtigingskaart zoals deze eerder aan u is toegestuurd, dan kunt u via onderstaande link een blanco formulier downloaden of een blanco formulier afhalen bij de receptie. Uw medewerking wordt ten zeerste op prijs gesteld.
Dank voor uw medewerking.
 
Jacques Meeuvis
PINNEN, ja graag !
 
Zoals bekend is het sedert ruim 1 jaar mogelijk om betalingen voor jaarlijkse contributie
en activiteiten zoals dagtocht, openingsbijeenkomst, kerstviering etc. te doen via het
systeem van automatische incasso.
Wij prijzen ons gelukkig dat veel leden al van deze regeling gebruik maken.
Zoals eerder medegedeeld heeft automatische incasso een aantal voordelen, zoals:
- U hoeft geen contant geld meer mee te nemen.
- De automatische incasso is kostenbesparend.
- Het is veiliger, we hoeven geen grote bedragen meer naar de bank te brengen.
Onlangs is nog een nieuwe betaalmogelijkheid toegevoegd, t.w. pinbetalingen. Voortaan kan ook in de Soos betaald worden met de pinpas, zoals u dat wellicht gewend bent bij het doen van aankopen of het ophalen van contant geld.
Wat ons betreft is het systeem van pinbetalingen het meest geschikt. De eerder genoemde voordelen zijn ook hier van toepassing en bovendien gaat het veel sneller en is minder administratie vereist.
Uiteraard bepalen niet wij, maar bepaalt u op welke wijze betalingen worden verricht.
 
Onze voorkeur is echter het navolgende:
1. pinbetalingen;
2. automatische incasso (alleen voor activiteiten, dus niet voor consumptiebonnen);
3. contante betaling.
 
Nogmaals, u bepaalt en alles mag, maar wij zouden het fijn vinden als zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van optie 1 voor consumptiebonnen en optie 2 voor activiteiten.
 
Namens het bestuur,
Jacques Meeuvis, penningmeester.
Pinnen, ja graag
Mededeling van de website beheerder
Om toegang te krijgen tot het besloten deel van de website dient u de volgende stappen te doorlopen:
  • Wanneer u klikt op  “leden” verschijnt er een menu “aanmelden”.
  • Typ het e-mailadres in, dat bij de verenging bekend is.
  • Kies zelf een wachtwoord.
  • Herhaal dat wachtwoord.
  • Klik op  “verder”.​
Wanneer uw gegevens bij ons bekend zijn, krijgt u meestal binnen 48 uur toegang tot  “leden”.
  • Wanneer u klikt op  “leden” verschijnt er een menu “aanmelden”.
  • Klik dan op “inloggen”.
  • Typ het bij ons bekende e-mailadres in.
  • Typ het wachtwoord in.
  • Klik ook het vakje "Onthouden" aan. Handig voor een volgend bezoek
 
Mededeling van de Ledenadministrateur
Het is van groot belang om een accurate ledenadministratie te hebben. Leden verhuizen, of krijgen een ander telefoonnummer of e-mailadres. Verschillende van u verzuimen dan, deze wijzigingen op te geven aan de ledenadministrateur. Dit geeft onnodig extra werk. 
 
Daarom het verzoek: Geef wijzigingen door aan: 

info@svsittardstad.nl of bel naar:  046 - 451 9012

Jan Palmen
ledenadministrateur
bottom of page