Home

Welkom op onze website.
 
KBO Sittard Stad, voorheen Seniorenvereniging Sittard Stad en tevens een afdeling van de KBO Limburg, is een vereniging voor en van 50⁺. Wij creëren mogelijkheden tot "Ontmoeting", "Ontspanning" en "Ondersteuning" voor onze medemens van 50⁺, door het organiseren van activiteiten, die duidelijk voorzien in een behoefte.
 
Iedereen kan lid worden, die vijftig jaar of ouder is. De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de KBO Limburg. Wanneer u lid bent van onze vereniging, bent u tevens lid van de KBO Limburg.

Op nationaal en provinciaal niveau behartigt de KBO Limburg de belangen van de vereniging en haar leden. KBO Sittard Stad houdt zich bezig met de persoonlijke belangen en het welzijn van haar leden.
Via vertegenwoordigingen op diverse niveaus houden wij de vinger aan de pols.

Waarom lid worden?
  • Contacten leggen met leeftijdsgenoten in een sfeer die bij u past.
  • Deelnemen aan activiteiten.
  • Meehelpen met ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
  • U vindt het belangrijk dat er in Sittard Stad een ontmoetings- en activiteitencentrum voor senioren blijft en zich verder ontwikkelt.
Het lidmaatschap van KBO Sittard Stad bedraagt € 29,00 per jaar en éénmalig € 2,50 inschrijfgeld.
Behalve op deze website vindt u ook informatie in onze Sooskrant, die 10 maal per jaar, gelijktijdig met het magazine van de KBO-PCOB, verschijnt. De Sooskrant is ook via de pagina "Leden" te raadplegen. Deze uitgaven zijn gratis beschikbaar voor alle leden van onze vereniging (kioskprijs Magazine KBO-PCOB in losse verkoop € 3,95).
Deze website geeft nadere info over onze vereniging. Het blad "Leden" is uitsluitend toegankelijk voor aangemelde leden. Onze Seniorensociëteit is gehuisvest in het voormalige politiebureau van Sittard op het adres zoals genoemd op de contactpagina van deze website.

NIEUWS

 

Covid-19 voorwaarden voor deelname aan activiteiten van KBO Sittard Stad

Datum laatste wijziging: 18 augustus 2020

Wijziging inloopmiddagen

zie bijlage

Sjoelen

In tegenstelling tot eerdere berichten gaat het sjoelen vooralsnog niet van start !!!! Zodra er meer bekend is zal dit worden gecommuniceerd op de website.

Wij gaan weer van start !!

Op 12 maart 2020 hebben wij als gevolg van het  coronavirus ons gebouw moeten sluiten voor alle activiteiten. Per 1 juli 2020 zullen wij langzaam weer een aantal activiteiten gaan starten.

Algemene Ledenvergadering

De eerder gepland ALV van donderdag 9 april 2020 heeft geen doorgang kunnen vinden. Een nieuwe datum ???

Vrijwilligers gezocht

Bijna altijd zijn wij wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Kijk eens op de speciale pagina voor de actuele vacatures. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden.
Please reload

 

AGENDA

 

20160817_153045