Home

Welkom op onze website.
 
KBO Sittard Stad, voorheen Seniorenvereniging Sittard Stad en tevens een afdeling van de KBO Limburg, is een vereniging voor en van 50⁺. Wij creëren mogelijkheden tot "Ontmoeting", "Ontspanning" en "Ondersteuning" voor onze medemens van 50⁺, door het organiseren van activiteiten, die duidelijk voorzien in een behoefte.
 
Iedereen kan lid worden, die vijftig jaar of ouder is. De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de KBO Limburg. Wanneer u lid bent van onze vereniging, bent u tevens lid van de KBO Limburg.

Op nationaal en provinciaal niveau behartigt de KBO Limburg de belangen van de vereniging en haar leden. KBO Sittard Stad houdt zich bezig met de persoonlijke belangen en het welzijn van haar leden.
Via vertegenwoordigingen op diverse niveaus houden wij de vinger aan de pols.

Waarom lid worden?
  • Contacten leggen met leeftijdsgenoten in een sfeer die bij u past.
  • Deelnemen aan activiteiten.
  • Meehelpen met ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
  • U vindt het belangrijk dat er in Sittard Stad een ontmoetings- en activiteitencentrum voor senioren blijft en zich verder ontwikkelt.
Het lidmaatschap van KBO Sittard Stad bedraagt € 29,00 per jaar en éénmalig € 2,50 inschrijfgeld.
Behalve op deze website vindt u ook informatie in onze Sooskrant, die 10 maal per jaar, gelijktijdig met het magazine van de KBO-PCOB, verschijnt. De Sooskrant is ook via de pagina "Leden" te raadplegen. Deze uitgaven zijn gratis beschikbaar voor alle leden van onze vereniging (kioskprijs Magazine KBO-PCOB in losse verkoop € 3,95).
Deze website geeft nadere info over onze vereniging. Het blad "Leden" is uitsluitend toegankelijk voor aangemelde leden. Onze Seniorensociëteit is gehuisvest in het voormalige politiebureau van Sittard op het adres zoals genoemd op de contactpagina van deze website.
 

AGENDA

 

Sluiting per 15 oktober (Covid-19)

Het bestuur van KBO Sittard Stad heeft moeten besluiten om alle activiteiten per onmiddellijk en tot nader bericht stil te leggen. 
Onderstaande link "Lees meer !!!" brengt u naar de email die wij hebben verzonden aan al onze leden.

Seniorenwijzer 2020

De gemeente Sittard heeft een boekje beschikbaar gesteld met handige tips voor haar inwoners. Het boekje is als pdf-file hieronder te downloaden. U kunt het boekje ook gratis afhalen op de volgende locaties: Stadswinkel Gemeente Sittard-Geleen in Geleen; Wmo-adviescentrum, in het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen; Bibliotheken en leeswinkels van De Domijnen en Wijksteunpunten.

Ledenvoordeel KBO-PCOB

​Vanaf deze plaats heeft u de mogelijkheid direct toegang te krijgen tot de pagina van aanbiedingen voor leden van onze vereniging. Deze aanbiedingen worden verzorgd door de KBO-PCOB. Deze pagina wordt geopend op een nieuw tabblad binnen uw webbrowser. KBO Sittard Stad is niet verantwoordelijk voor bestellingen door u geplaatst.
Kijkt u ook eens onder het tabblad "Belangenbehartiging" naar de voordelen van uw lidmaatschap.

Covid-19 voorwaarden voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan activiteiten van onze vereniging dient u zich te houden aan de van toepassing zijnde Covid-19 voorwaarden.
Datum laatste wijziging: 4 oktober 2020

Vrijwilligers gezocht

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact opnemen met de coordinator vrijwilligers, Eric Budé. Zijn contactgegevens vindt u onder het tabblad "Organisatie". Vacatures vindt u onder het tabblad "Vrijwilligers".

NIEUWS

 

20160817_153517