Welkom op onze website.
 
KBO Sittard Stad, voorheen Seniorenvereniging Sittard Stad en tevens een afdeling van de KBO Limburg, is een vereniging voor en van 50⁺. Wij creëren mogelijkheden tot "Ontmoeting", "Ontspanning" en "Ondersteuning" voor onze medemens van 50⁺, door het organiseren van activiteiten, die duidelijk voorzien in een behoefte.
 
Iedereen kan lid worden, die vijftig jaar of ouder is. De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de KBO Limburg. Wanneer u lid bent van onze vereniging, bent u tevens lid van de KBO Limburg.

Op nationaal en provinciaal niveau behartigt de KBO Limburg de belangen van de vereniging en haar leden. KBO Sittard Stad houdt zich bezig met de persoonlijke belangen en het welzijn van haar leden.
Via vertegenwoordigingen op diverse niveaus houden wij de vinger aan de pols.

Waarom lid worden?
  • Contacten leggen met leeftijdsgenoten in een sfeer die bij u past.
  • Deelnemen aan activiteiten.
  • Meehelpen met ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
  • U vindt het belangrijk dat er in Sittard Stad een ontmoetings- en activiteitencentrum voor senioren blijft en zich verder ontwikkelt.
Het lidmaatschap van KBO Sittard Stad bedraagt € 29,00 per jaar en éénmalig € 2,50 inschrijfgeld.
Behalve op deze website vindt u ook informatie in onze Sooskrant, die 10 maal per jaar, gelijktijdig met het magazine van de KBO-PCOB, verschijnt. De Sooskrant is ook via de pagina "Leden" te raadplegen. Deze uitgaven zijn gratis beschikbaar voor alle leden van onze vereniging (kioskprijs Magazine KBO-PCOB in losse verkoop € 3,95).
Deze website geeft nadere info over onze vereniging. Het blad "Leden" is uitsluitend toegankelijk voor aangemelde leden. Onze Seniorensociëteit is gehuisvest in het voormalige politiebureau van Sittard op het adres zoals genoemd op de contactpagina van deze website.

Opera - Operette - Musical voorstelling

Wegens technische redenen zijn wij helaas genoodzaakt om de geplande voorstelling van zondag 19 januari te annuleren.

Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om de technische problemen op te lossen. Wij gaan er van uit dat de voorstelling voor de derde zondag in februari gewoon doorgaat. Uiteraard ontvangt u, zoals gebruikelijk, hiervoor weer een uitnodiging via onze website www.kbosittardstad.nl, email, onze sooskrant van februari en het informatiescherm in de hal van ons sociëteitsgebouw.

Aangezien wij niet zeker zijn dat wij alle personen, die de datum van 19 januari al hebben ingepland in hun agenda, kunnen bereiken, verzoeken wij u deze informatie zoveel als mogelijk te delen met uw omgeving, teneinde te voorkomen dat er toch mensen op zondag 19 januari een gesloten deur zullen aantreffen.

Namens de organisatiegroep danken wij u voor uw begrip.

Foroxity KBO Film

Maandelijks zijn er, speciaal voor KBO-leden, voorstellingen in Foroxity Arena: 
  • De zondagsvoorstellingen zijn voor KBO-leden te bezoeken tegen een gereduceerd tarief.
  • De voorstellingen op vrijdagmiddag worden mede georganiseerd door Filclub EXTRA en zijn inclusief koffie / thee en een lekkernij na afloop.
 
U kunt uw tickets met korting nu ook al online kopen. U hoeft dan niet meer in de rij te staan aan de kassa!
Iedereen is van harte welkom.

Happy Hour

Every month, same time, same place
Iedere vierde vrijdag van de maand !!
De eerstvolgende Happy Hour os op vrijdag 24 januari vanaf 16:00 uur.

Biljarten

Iedere dinsdagmiddag is er gelegenheid om te biljarten.
U kunt zich nog steeds aanmelden. Aanmelden graag via de receptiemedewerkers of via: info@kbosittardstad.nl

Cultura Vita Zondagmiddagconcerten

Cultura Vita organiseert één keer per maand op zondagmiddag een muzikaal optreden, waarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk variatie. Het niveau is altijd goed. De optredens vinden plaats in de Gruizenkerk, Gruizenstraat 3 te Sittard. Aanvang 15.00 uur. De entree bedraagt € 10 inclusief een consumptie in de pauze. Houdt u van muziek en brengt u graag een prettige zondagmiddag door, dan bent u van harte welkom! 
Nadere info verkrijgt u door te klikken op onderstaande link.
Ook de Sooskrant besteedt aandacht aan de programmering.

Vrijwilligers gezocht

Bijna altijd zijn wij wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Kijk eens op de speciale pagina voor de actuele vacatures. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

Administratieve Mededelingen

Voor de laatste administratieve mededelingen verwijzen wij u via onderstaande link naar de betreffende pagina op deze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft er ongetwijfeld over gehoord of gelezen: De nieuwe wet AVG, die ook voor ons van toepassing is !!.. Via onderstaande link informeren wij u hierover.
Please reload