top of page

Home

Welkom op onze website.
 
KBO Sittard Stad, voorheen Seniorenvereniging Sittard Stad en tevens een afdeling van de KBO Limburg, is een vereniging voor en van 50⁺. Wij creëren mogelijkheden tot "Ontmoeting", "Ontspanning" en "Ondersteuning" voor onze medemens van 50⁺, door het organiseren van activiteiten, die duidelijk voorzien in een behoefte.
 
Iedereen kan lid worden, die vijftig jaar of ouder is. De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de KBO Limburg. Wanneer u lid bent van onze vereniging, bent u tevens lid van de KBO Limburg.

Op nationaal en provinciaal niveau behartigt de KBO Limburg de belangen van de vereniging en haar leden. KBO Sittard Stad houdt zich bezig met de persoonlijke belangen en het welzijn van haar leden.
Via vertegenwoordigingen op diverse niveaus houden wij de vinger aan de pols.

Waarom lid worden?
  • Contacten leggen met leeftijdsgenoten in een sfeer die bij u past.
  • Deelnemen aan activiteiten.
  • Meehelpen met ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
  • U vindt het belangrijk dat er in Sittard Stad een ontmoetings- en activiteitencentrum voor senioren blijft en zich verder ontwikkelt.
De tarieven en voorwaarden van het lidmaatschap, alsmede het inschrijfformulier, vind u op de "contact" pagina van deze website onder de kop "Lidmaatschap". 
Banner e-boekhouden.png
Sittard KBO Senioren Vereniging
Behalve op deze website vindt u ook informatie in onze Sooskrant, die 10 maal per jaar, gelijktijdig met het magazine van de KBO-PCOB, verschijnt. De Sooskrant is ook via de pagina "Leden" te raadplegen. Deze uitgaven zijn gratis beschikbaar voor alle leden van onze vereniging (kioskprijs Magazine KBO-PCOB in losse verkoop € 3,95).

Deze website geeft nadere info over onze vereniging. Het blad "Leden" is uitsluitend toegankelijk voor aangemelde leden. Onze Seniorensociëteit is gehuisvest in het voormalige politiebureau van Sittard op het adres zoals genoemd op de contactpagina van deze website.
Nieuws op Home Page

AGENDA

 

Programmering Podium Babel

Lezingen- en debatcentrum Stichting Podium Babel organiseert sinds enige tijd haar activiteiten in het sociëteitsgebouw van KBO Sittard Stad. Voor de het complete aanbod van Podium Babel verwijzen wij naar haar website. Een directe link naar haar website alsmede links naar de nieuwsbrieven van Podium Babel verkrijgt u via onderstaande knop “Nader INFO”.
LOGO Babel.png

Vrijwilligers gezocht

Voor aanmelding of nadere informatie kunt u contact opnemen met de coordinator vrijwilligers, Eric Budé. Zijn contactgegevens vindt u onder het tabblad "Organisatie". Vacatures vindt u onder het tabblad "Vrijwilligers".
volunteer-652383_1280.jpg

Nieuwsbrieven KBO-PCOB



Graag wijzen wij u op de mogelijkheid u te abonneren op de Nieuwsbrieven van de KBO-PCOB. Zo blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Via onderstaande knop komt u automatisch op de aanmeldpagina voor Nieuwsbrieven van KBO-PCOB
email-gef854db07_1280.png

Ledenvoordeel KBO-PCOB

​Vanaf deze plaats heeft u de mogelijkheid direct toegang te krijgen tot de pagina van aanbiedingen voor leden van onze vereniging. Deze aanbiedingen worden verzorgd door de KBO-PCOB. Deze pagina wordt geopend op een nieuw tabblad binnen uw webbrowser. KBO Sittard Stad is niet verantwoordelijk voor bestellingen door u geplaatst.
Kijkt u ook eens onder het tabblad "Belangenbehartiging" naar de voordelen van uw lidmaatschap.
label-2016248_1280.png

Cursusaanbod Ecsplore

Graag geven wij een gevolg aan het verzoek van Ecsplore om hun cursusaanbod onder uw aandacht te brengen. Via onderstaande link wordt u doorverwezen naar hun website en komt u terecht op de pagina met het cursusaanbod, de kosten en de mogelijkheid u aan te melden voor een cursus.
classroom-gbc61a6fc8_1280.png

Seniorenwijzer 2020

De gemeente Sittard heeft een boekje beschikbaar gesteld met handige tips voor haar inwoners. Het boekje is als pdf-file hieronder te downloaden. U kunt het boekje ook gratis afhalen op de volgende locaties: Stadswinkel Gemeente Sittard-Geleen in Geleen; Wmo-adviescentrum, in het Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen; Bibliotheken en leeswinkels van De Domijnen en Wijksteunpunten.
maze-1804499_1920.jpg

Dit is Sittard-Geleen

Visit Zuid-Limburg heeft in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen de brochure ‘Dit is Sittard-Geleen’ ontwikkeld. De gratis brochure biedt u een totaalbeeld van het toeristisch aanbod van Sittard-Geleen. De brochure bevat informatie over natuurgebieden, kunst & cultuur, bourgondisch genieten, leuke tips en een plattegrond van de stadswandeling Sittard en de drielanden fietsroute.
Via onze website kunt u het boekje als pdf downloaden. Een gedrukt exemplaar is verkrijgbaar bij de VVV.
Dit is Sittard-Geleen.jpg

Rijksoverheid: Senioren en Veiligheid

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun privégegevens of bezittingen te beroven. Tijdens de coronacrisis zien we bijvoorbeeld oplichters die zich voordoen als verpleger en u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker die even bij u langskomt, omdat u niet naar de bank kunt komen. Iedereen kan slachtoffer worden van dergelijke trucs, ook ouderen.
Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn partners de handen ineengeslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters. Op deze website vindt u informatie over de meest voorkomende methodes die criminelen gebruiken. En krijgt u tips om dergelijke oplichting te voorkomen.
campagne_senioren-en-veiligheid_header.jpeg

Covid-19 maatregelen

Het laatste nieuws over de Covid-19 maatregelen leest u hier:

 
open-1853924_1920.jpg

NIEUWS
 

bottom of page