Welkom op onze website.
 
KBO Sittard Stad, voorheen Seniorenvereniging Sittard Stad en tevens een afdeling van de KBO Limburg, is een vereniging voor en van 50⁺. Wij creëren mogelijkheden tot "Ontmoeting", "Ontspanning" en "Ondersteuning" voor onze medemens van 50⁺, door het organiseren van activiteiten, die duidelijk voorzien in een behoefte.
 
Iedereen kan lid worden, die vijftig jaar of ouder is. De kosten voor het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. Een deel van de contributie wordt afgedragen aan de KBO Limburg. Wanneer u lid bent van onze vereniging, bent u tevens lid van de KBO Limburg.

Op nationaal en provinciaal niveau behartigt de KBO Limburg de belangen van de vereniging en haar leden. KBO Sittard Stad houdt zich bezig met de persoonlijke belangen en het welzijn van haar leden.
Via vertegenwoordigingen op diverse niveaus houden wij de vinger aan de pols.

Waarom lid worden?
  • Contacten leggen met leeftijdsgenoten in een sfeer die bij u past.
  • Deelnemen aan activiteiten.
  • Meehelpen met ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
  • U vindt het belangrijk dat er in Sittard Stad een ontmoetings- en activiteitencentrum voor senioren blijft en zich verder ontwikkelt.
Het lidmaatschap van KBO Sittard Stad bedraagt € 29,00 per jaar en éénmalig € 2,50 inschrijfgeld.
Behalve op deze website vindt u ook informatie in onze Sooskrant, die 10 maal per jaar, gelijktijdig met het magazine van de KBO-PCOB, verschijnt. De Sooskrant is ook via de pagina "Leden" te raadplegen. Deze uitgaven zijn gratis beschikbaar voor alle leden van onze vereniging (kioskprijs Magazine KBO-PCOB in losse verkoop € 3,95).
Deze website geeft nadere info over onze vereniging. Het blad "Leden" is uitsluitend toegankelijk voor aangemelde leden. Onze Seniorensociëteit is gehuisvest in het voormalige politiebureau van Sittard op het adres zoals genoemd op de contactpagina van deze website.

Sluiting i.v.m. het Coronavirus

12 maart 2020
Als gevolg van het Coronavirus worden wij momenteel geconfronteerd met een groot aantal afzeggingen door deelnemers aan verschillende activiteiten. Ondanks het feit dat de GGD Zuid Limburg en de RIWM vooralsnog geen negatief advies geven ten aanzien van de bijeenkomsten, zoals georganiseerd door KBO Sittard Stad, zien wij ons toch genoodzaakt alle activiteiten tot nader order stil te leggen.
Het betreft dus uitsluitend de activiteiten die georganiseerd worden door KBO Sittard Stad. Deze maatregel heeft geen betrekking op samenkomsten in het sociëteitsgebouw die georganiseerd worden door medegebruikers van de Pres. Kennedysingel 16.  Het wel of niet doorgaan van die activiteiten is de volledige verantwoordelijkheid van bedoelde verenigingen of stichtingen.
Aangezien wij niet alle leden per e-mail kunnen bereiken vragen wij u dit bericht zoveel mogelijk te delen met de leden in uw directe omgeving.
Wij vertrouwen op uw begrip voor deze door ons genomen maatregel.
Mocht bovenstaande leiden tot vragen, dan zijn wij uiteraard bereid deze vragen voor zover mogelijk te beantwoorden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

De ALV zal gehouden worden op donderdag 9 april 2020, aanvang 14:00 uur.

KK-BO Sittard Stad….

Mag ik me even aan jullie voorstellen, mijn naam is Eric Budé, lid van KBO Sittard Stad. Ik ben als organist, pianist en zanger verbonden aan enkele koren in de regio Zuid-Limburg. Ik mocht met het mannenensemble “Route 66” uit Beek optreden tijdens de kerstviering afgelopen december. Er werd mij spontaan de vraag gesteld:
“Kunnen we niet weer een koor oprichten? Ons oude koor is helaas opgeheven en er is een diep verlangen om weer samen te zingen.”
 
Vanwaar die hartenkreet?
Nou, dat is heel simpel te verklaren. Marie-Louise van Rooij verzorgde spontaan een geweldige uitvoering van “Minuit Chrétien”, een schitterend kerstlied met verve gezongen. We waren oprecht geroerd. Veel meer mensen zouden plezier kunnen beleven door het samen zingen.
Veel aanhoorders genoten naderhand van liedjes uit de oude doos, die ik mocht spelen op de piano. Iedereen kon heerlijk meezingen op bekende melodieën zoals: “Onder moeders paraplu, My Bonny, Och was ik maar…..”. Zo heerlijk spontaan en fijn, dat ik een oproep wil plaatsen jullie uit te nodigen je aan te melden voor een nieuw op te richten koor met de naam:
KK-BO Sittard Stad.
 
Aanmelden kan per mail naar info@ericbude.nl of via de receptie, die is geopend op maandag en vrijdag van 13:00 uur tot 15:00 uur. Schroom niet en meld je aan.
 
Zingen is goed, als je het samen met je KBO-vrienden doet!
 
Eric Budé

Opera - Operette - Musical voorstelling

De eerstvolgende opera voorstelling is op zondag 15 maart 2020.
 
Uiteraard ontvangt u, zoals gebruikelijk, hiervoor weer een uitnodiging via onze website www.kbosittardstad.nl, email, onze sooskrant van februari en het informatiescherm in de hal van ons sociëteitsgebouw.

Foroxity KBO Film

Maandelijks zijn er, speciaal voor KBO-leden, voorstellingen in Foroxity Arena: 
  • De zondagsvoorstellingen zijn voor KBO-leden te bezoeken tegen een gereduceerd tarief.
  • De voorstellingen op vrijdagmiddag worden mede georganiseerd door Filclub EXTRA en zijn inclusief koffie / thee en een lekkernij na afloop.
 
U kunt uw tickets met korting nu ook al online kopen. U hoeft dan niet meer in de rij te staan aan de kassa!
Iedereen is van harte welkom.

Biljarten

Iedere dinsdagmiddag is er gelegenheid om te biljarten.
U kunt zich nog steeds aanmelden. Aanmelden graag via de receptiemedewerkers of via: info@kbosittardstad.nl

Cultura Vita Zondagmiddagconcerten

Cultura Vita organiseert één keer per maand op zondagmiddag een muzikaal optreden, waarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk variatie. Het niveau is altijd goed. De optredens vinden plaats in de Gruizenkerk, Gruizenstraat 3 te Sittard. Aanvang 15.00 uur. De entree bedraagt € 10 inclusief een consumptie in de pauze. Houdt u van muziek en brengt u graag een prettige zondagmiddag door, dan bent u van harte welkom! 
Nadere info verkrijgt u door te klikken op onderstaande link.
Ook de Sooskrant besteedt aandacht aan de programmering.

Vrijwilligers gezocht

Bijna altijd zijn wij wel op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor onze vereniging. Kijk eens op de speciale pagina voor de actuele vacatures. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met één van de bestuursleden.

Administratieve Mededelingen

Voor de laatste administratieve mededelingen verwijzen wij u via onderstaande link naar de betreffende pagina op deze website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

U heeft er ongetwijfeld over gehoord of gelezen: De nieuwe wet AVG, die ook voor ons van toepassing is !!.. Via onderstaande link informeren wij u hierover.
Please reload